İskelede Güvenli Çalışma

YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ İSKELESİ

Yüksekte Çalışma İş İskelesi

Binaların , Tersanelerin, Endüstriyel tesislerin ve diğer yapıların inşası, bakımı, onarımı ve yıkımı işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Yüksekte Çalışma ortamına güvenli erişimin sağlanabilmesi için gerekli olan geçici iş ekipmanlarının genel tanımı İş İskelesi ‘dir.

Güvenli iskele kavramı  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile anlam kazanmıştır. 2015 yılında TSE nin 12810 ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN CEPHE İSKELELERİ standartların getirilmesi ve belgelendirilmesiyle iskeleler güvenli hale gelmiştir.

20 yılı yakın İnşaat Proje uygulamaları ve Eğitimlerimizle Çalışma İskelesi danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermekteyiz.

Çalışma İskelesi İhale Dosyası – Maliyet Hesapları

İskele maliyeti çoğu işletmelerin işe başlamadan yapmayı unuttukları maliyetli kalemlerden birisidir. İskeleye ihtiyaç duyduğunuz da veya proje başlangıcında sizin adınıza maliyet hesaplamaları, iskele ihale dosyası hazırlanması, birim fiyat oluşturulması, danışmanlık ve ilgili personel eğitim verilmesi hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Sizin adınıza teklifleri topluyor, Üretici firma, Kiralama firmaları veya Kurulum taşeronu seçimi konularında yardımcı oluyoruz.

İskele Projelendirme

Satın aldığınız İskele veya kiralamış olduğunuz iskele elemanlarını ihtiyacınız doğrultusunda kurulacak yerin ölçümleri alınarak veya hazırlanmış inşaat mimari veya statik proje üzerine TSE 12811 ( İskele Tasarım Yönetmeliği ) standartlarına uygun olarak yerleşim planlarını oluşturuyoruz.

İskele Statik Hesapları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğ gereği iskele yüksekliğinin 13,5 metreyi aştığı hallerde, Yüksekte Çalışma İş İskelesinin çelik/alüminyum alaşım olması istenmektedir. Bu doğrultuda kurulacak tüm iskelelerin statik hesaplarının yapılması gerekmektedir. Uzman kadromuzla projelendirdiğimiz iskelelerin SAP200 programı ile gerekli tahkiklerini yaparak iskele uygunluk raporu hazırlıyoruz.

Kontrollük Hizmeti

Yüksekte Çalışma İş İskelesinin özelliklerine ve karmaşıklığına bağlı olarak, kurma ,kullanma ve sökme planı hazırlanmış olmalı, İskele kurulumu gerçekleştikten sonra kullanıma uygun olduğu raporlanmalıdır. Cyber Mühendislik olarak uzman personelimizle yerinde kontrollük hizmeti gerçekleştirerek , İskelenin Güvenli ve Mevzuata uygun olduğuna dair olan uygunluk raporu hazırlıyor ve İskele Sorumlusuna gerekli periyodik olarak kontrol etmesi gereken bileşen eğitimini verip, teslim ediyoruz.

İskele Periyodik Bakım ve Kontrolleri – Uygunluk Testleri

Yüksekte Çalışma İş İskelesi için her yıl TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Cyber Mühendislik olarak deponuzda veya kurulum sahanızda iş iskelenizi inceleyerek , numune alıp teste göndererek kontrollük hizmetini sizin adınıza yerine getiriyoruz.