İskelede Güvenli Çalışma

İskelede Güvenli Çalışma

İskelede Güvenli Çalışma için Nelere Dikkat Edilmelidir?

İskelede güvenli çalışma için donanımların kontrolü ve bakımları düzenli yapılmalı,
Yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bu alanlarda çalışacaklara gerekli eğitim verilmeli,
Yüksekte çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolünde gerçekleştirilmeli.
Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilmeli, mevcut değilse yapılmalı veya yaptırılmalı
Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kesinlikle kullanılamaz!
İskele kendiliğinden hareket etmemeli, stabilitesi bozulmamalı ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve kurulmuş olmalı,
Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulmalı,

Kurulum veya söküm sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenmeli ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenmeli,
İskelelerin kurulumu, sökümü veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikerin gözetimi altında yapılmalıdır.
Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşey yönde  ayarlanabilir taban plakaları kullanılmalı,
Yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılmalı,

İskelenin taşıyıcı elemanlarının yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenmeli,

İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmeli,
Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmamalı,

İskele sistemleri güvenli bir şekilde desteklenmeli, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmeli,
İskele, üreticinin kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde, sağlam bir yapı yüzeyine ve yeterli sayıda ankrajla yapıya sabitlenmeli,
Cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanlar eksiksiz olarak kullanılmalı ve sistem yeteri kadar çapraz elemanla takviye edilmeli

İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılmalı,

İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılmalı
İskele üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmamalı
Korozyona karşı uygun malzeme kullanılmalı,
Çatlak, kırık ve yıpranmış iskele ve bağlantı elemanları kullanılmamalı,
İskelelerde görülen kusurlar derhal giderilmeli ve zayıf kısımlar güçlendirilmelidir.