İskele Uygunluk Raporu Hazırlamak – 1

İskele Uygunluk Raporu Hazırlamak Kimin Görevidir?

İskele kurulduktan sonra çok tartışılan bir konudur. Kurulan iskeleyi kim kontrol edecek. İskele Uygunluk raporunu kim hazırlayacak? Bu yazımızda kanunun ve yönetmeliklerin belirlediği yetkili kişileri ve yapılması gereken işlemleri anlatmaya çalıştık.

İskele uygunluk raporu deyince;

  1. İskelenin Standartlara uygunluk Raporu mu?
  2. İskelenin Kurma ve Kullanma Uygunluk raporu mu?
  3. İskelenin Periyodik Kontrol Uygunluk raporu mu? bunu iyi ayırt etmek  gerekir.

İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, İnşaat teknikeri veya yüksek teknikerin gözetimi altında yapılır.

Seçilen iskelenin özelliklerine ve karmaşıklığına bağlı olarak, kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, İnşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

İskeleler Günlük ve aylık ve yıllık periyodik kontrolleri ehil kişilerce yada Makine ve de inşaat mühendislerince yapılır. İskele, işverenin görevlendirdiği  Mesleki Yeterlilik belgesine sahip kişilerce ve de belirlenen kişiler nezaretinde kurulmasını sağlar.

İskele Uygunluk Raporu, Statik ve Dinamik yük hesaplamaları ve diğer çizimler iskeleyi imalat eden ve satın alınan yerlerden istenir yada statik ofislere yaptırılır.

İskele TSE EN 12810-1, 12810-2, 12811-1 , 12811-2 , 12811-3 Standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.

İskelenin Güvenli ve Mevzuata uygun olduğuna dair olan uygunluk raporu İmalatçıdan istenir. (24 m ye kadar kurulan iskelelerde İmalatçı Kullanma- Kullanım Kılavuzu yeterlidir.)

İnşaat Mühendisleri veya İnşaat Teknikerleri iskele kurma sökme planı hazırlar ve nezaret eder kontrollerini yaparlar.Şantiye yetkilisi TSE standartlarına uygun olmayan iskeleyi ise tedarik edemez.Bunu anlamak içinde imalatçıdan TSE standartlarına göre üretimini gösteren uygunluk belgesini talep eder.

Genel Esaslar .

1. Ruhsata tabi yapılarda kullanılacak ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin statik hesapları ile detay çizimleri ilgili proje müellifince yapılır ve ruhsat eki statik proje dahilinde kabul edilir

2. Ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan iş iskeleleri, güvenli olarak kullanılabilecek biçimde kazara hareket etmeyecek veya göçmeyecek tarzda TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlarına göre tasarlanmalı; iskele bileşenleri güvenli şekilde taşınabilecek, kurulabilecek, kullanılabilecek, bakımı yapılabilecek, sökülebilecek ve istiflenecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kullanılan malzemeler, tasarım verilerinin sağlandığı TS EN 12810-1 ve TS EN 12811-2 standardında verilen gerekleri sağlamalı, normal çalışma koşullarına dayanabilecek sağlamlık ve dayanıklılıkta olmalıdır .

3. Proje ve detaylar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşulları sağlamalıdır.

Cyber Mühendislik Hizmetleri olarak tüm bu süreçleri sizin adınıza takip ediyor, ekiplerinizi eğitip denetleyerek iş güvenliğine uygun kurulumlar yapmanızı sağlıyoruz.

Uygunluk Raporu formuna ulaşmak için https://yalcincetiner.com/calisma-iskelesi-uygunluk-raporu/